Visualització de contingut web

INFORMES D’INSPECCIÓ

Per a garantir el dret d'accés del públic a la informació mediambiental, es procedix a la publicació dels informes elaborats després de cada visita in situ a cada una de les instal·lacions incloses en els Plans i Programes d'Inspecció en matèria de Qualitat Ambiental.

Es poden consultar les autoritzacions que disposa cada mercantil en l'enllaç següent:

Documentació