Detalle Notícia

« Ves enrere

Establiment de termini límit en la presentació dels Documents de Control i Seguiment de Residus Perillosos (DCS)

Establiment de termini límit en la presentació dels Documents de Control i Seguiment de Residus Perillosos (DCS)

Amb l'objecte de disposar de la informació relativa al trasllat de residus perillosos que permeta exercir el pertinent control administratiu de les activitats de producció i gestió de residus, s'establix el TERMINI MÁXIM D'UN MES per a la presentació dels Documents de Control i Seguiment (DCS), a comptar de la data de trasllat efectiu del residu.
Els DCS presentats en terminis posteriors a un mes seran rebutjats en breu pel Sistema de Tramitació Telemàtica.
Esta mesura serà aplicada en tots els DCS presentats per mitjà de qualsevol de les modalitats de tramitació vigents (Servici Web (SW) i Portal Web ADCR 2.0)

TIPUS D'ACTIVITAT : Altres