Projectes d'investigació

 

Per mitjà dels convenis amb les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, s'han realitzat els projectes d'investigació aplicada que es detallen a continuació, en l`anualitat 2017. 

 

Universitat de Valencia

Universitat Politécnica de València

Universitat d'Alacant  /  Projectes d'Investigació

Universitat Miguel Hernández

Universitat Jaume I

 

---

Per mitjà dels convenis amb les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, s'han realitzat els projectes d'investigació aplicada que es detallen a continuació, en l`anualitat 2016. 

 

Universitat de Valencia

Universitat Politécnica de València

Universitat d'Alacant  /  Projectes d'Investigació

Universitat Miguel Hernández

Universitat Jaume I