Visualització de contingut web

PROJECTES EN INFORMACIÓ PÚBLICA

PROJECTE TÈCNIC D'ABOCAMENT DE TERRA A MAR DE lLA CONDUCCIÓ DE VESSAMENT AL MAR DE LA EDAR DE BORRIANA (CASTELLÓ)

El període d'exposició serà segons s'especifica en el  DOCV de data 

PROJECTE TÈCNIC D'ABOCAMENT DE TERRA A MAR DE CENTRAL DE REFRIGERACIÓ AL PORT DE VALÈNCIA - VALÈNCIA (VALÈNCIA)

El període d'exposició serà segons s'especifica en el  DOCV de data 24/09/2018

PROJECTE TÈCNIC D'ABOCAMENT DE TERRA A MAR DEL BARRANCO CLOT DEL MINGOT - ALTEA (ALACANT)

El període d'exposició serà segons s'especifica en el  DOCV de data 30/05/2018

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES INDUSTRIALS D'UN TALLER DE REPARACIÓ D'EMBARCACIONS - PORT DE GANDÍA. MOLL SUD

El període d'exposició serà segons s'especifica en el  DOCV

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS EN EL PORT PESQUER DE SANTA POLA  (ALACANT)

El període d'exposició serà segons s'especifica en el  DOCV,  i en l'Ajuntament de Santa Pola

EQUIPAMENT I ELECTRIFICACIÓ SONDEIG  LA MOLINERA I CONDUCCIÓ.  SELLENT (VALÈNCIA)

  • Estudi de Impacte Ambiental
  • Projecte

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV de fecha 16/10/2017

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES OBRES DE MODERNITZACIÓ DEL SISTEMA DE CONDENSACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ PER A LA FABRICACIÓ DE GEL. CONFRARIA DE PESCADORS DE TORREVIEJA. ALACANT

  • Memòria
  • Annexos

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV de fecha  1/9//2017

CONDICIONAMENT DEL LLIT DEL BARRANC DE LA CALA i CANALITZACIÓ DE CABALS DE 28,2 m3/seg. FINESTRAT (ALACANT)

SOL·LICITUD D'ABOCAMENT AL MAR DEL BARRANCO DE LA CALA A FINESTRAT / ALACANT

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV   de fecha 18/05/2017

AUTORITZACIÓ DE PRESA I ABOCAMENT A LA DÀRSENA PESQUERA DEL PORT DE DÉNIA PROVINENTS DE LA FÀBRICA DE GEL DE LA CONFRARIA DE PESCADORS EN T.M. DE DÉNI - ALACANT - (VERMAR-250)

  • Proyecte
  • Planols

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV de fecha 5/01/2017

Projecte de nova conducció del marge esquerre del posttransvasament Xúquer-Vinalopó, 1a fase (tram embassament del Toscar-Agost (Alacant)

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV de fecha 20/10/2016

AUTORITZACIÓ DE ABOCAMENT AL DPMT - TERMINAL DE PASSATGERS DE LA DÀRSENA SUD MOLLS 23 I 25 DEL PORT D'ALACANT

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV de fecha 28/06/2016

OBRA DE CAPTACIÓ SUPERFICIAL I ABOCAMENT COSTANER D'AIGÜES PLUVIALS EN EL BARRI PUNTES DEL MORO DE LA VILA JOIOSA 

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV de fecha 17/05/2016