Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Organitzacions professionals agràries

Les Organitzacions Professionals Agràries (OPA) cobrixen importants funcions, entre les que podem destacar la representació dels agricultors i ramaders, l'impuls de la modernització del camp, la difusió de l'assegurança agrària i ramadera, i les labors d'informació i servicis als seus socis.

La Llei 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació sindical, és el marc legal per a la creació d'estes organitzacions.

La Generalitat recolza a estes organitzacions a través d'ajudes instrumentades per la conselleria competent en agricultura. Podem trobar unes ajudes bàsiques, i altres que fomenten especificitats com ara l'associació i representació dels jóvens agricultors o la integració de la dona en l'àmbit rural.

Així, hi ha tres línies d'ajuda vigents en l'actualitat. Les seues bases reguladores s'establixen en les corresponents ordes, i les seues modificacions, publicades en el DOGV:

 

- ORDE 24/2010 de 13 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a les organitzacions professionals agràries. (DOCV 6315 de 21.07.2010)

Modificada per:

- ORDE 2/2016, de 22 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. (DOCV 7730, de 29.02.2016)

 

- ORDE de 4 d'abril de 2006, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual es regula la concessió d'ajudes per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors. (DOGV 5240, de 18.04.2006)

Modificada per:

- ORDE de 22 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació. (DOCV 5815, de 28.07.2008)

- ORDE 2/2016, de 22 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. (DOCV 7730, de 29.02.2016)

 

- ORDE de 4 d'abril de 2006, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual es regula la concessió d'ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l'àmbit rural. (DOGV 5240, de 18.04.2006)

Modificada per:

- ORDE de 22 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació. (DOCV 5815, de 28.07.2008)

- ORDE 2/2016, de 22 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. (DOCV 7730, de 29.02.2016)

 

Ja han sigut convocades les ajudes corresponents a l'exercici 2017

 

Los dades d'ajudes concedides en la convocatòria corresponent a l'exercici 2016 són les següents:

- Ajudes a les organitzacions professionals agràries (155.000 € + 64.000 €)

- Ajudes per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors (15.000 €)

- Ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l'àmbit rural (15.000 €)