Organismes

Portals

Novetats

Convocatòria d'ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinya

Resolució de 20 de desembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'aprova la...

PLA DE DESENVOLUPAMENT AGRARI DE L'HORTA DE VALÈNCIA

DOCUMENTS DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT AGARI DE L'HORTA DE VALÈNCIA   Esborrany resum del Pla de Desenvolupament...

Resultats de l'enquesta sobre posició competitiva actual del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana i reptes de futur

Sobre un escenari de crisi econòmica i financera, el sector agroalimentari valencià ha demostrat tindre una gran vitalitat. Les xifres exportadores denoten la seua capacitat de competir. No obstant...