Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Avisos de tratamientos

ATMELER

ARRÒS

CAQUI

CITRICS

Els nivells de mtd (mosca per trampa i dia) i risc tenen una escala relativa segons els valors de la zona representada en el mapa. El mapes de risc s'han obtingut tenint en compe el nivell de plaga, la densitata de varietats extraprimerenques i la densitat de varietats tardanes.

Estos mapes són només orientatius i no garantixen que no haja picades en les zones considerades de menor risc. Les actuacions de la Conselleria només servixen per a reduir els nivells de població, sent imprescindible que cada agricultor realitze tractaments en els seus caps amb varietats receptives per a una efectiva protecció de la fruita.