Tauler d'anuncis

« Ves enrere

S'OFEREIX UN LLOC DE TREBALL PER A SER COBERT EN COMISSIÓ DE SERVEIS

S'OFEREIX UN LLOC DE TREBALL PER A SER COBERT EN COMISSIÓ DE SERVEIS

Els funcionaris de carrera del mateix grup i cos, que estiguen interessats a ser adscrits en comissió de serveis, poden enviar un correu electrònic a l'adreça : servicio_rrhh_agp@gva.es, indicant en l'assumpte el nombre i denominació del lloc.

________________________________________________________________________________
18882- TÈCNIC SUPERIOR DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA


SECTOR E ESPECIAL GRUP A1 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ NIVELL 22 COMPLEMENT ESPECÍFIC E040 COS A1 15.
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
DIRECCIÓ GENERAL DESENVOLUPAMENT RURAL I POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA