Tauler d'anuncis

S’OFEREIX EN COMISSIÓ DE SERVEIS EL LLOC DE CAP SECCIÓ DE NÒMINES

S’OFEREIX EN COMISSIÓ DE SERVEIS EL LLOC DE CAP SECCIÓ DE NÒMINES

Els funcionaris de carrera del mateix grup i cos, que estiguen interessats a ser adscrits en comissió de serveis, poden enviar un correu electrònic a la direcció: servicio_rrhh_agp@gva.es indicant en l'assumpte el número i denominació del lloc.

________________________________________________________________

CAP SECCIÓ DE NÒMINES

 

SECTOR GENERAL GRUP A1 /A2 NIVELL 24 ESPECÍFIC E046 COS-A1-01 i COS-A2/01

 

CONS. D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC, I DESENVOLUPAMENT RURAL


SOTSSECRETÀRIA