Sol·licitud general, sol·licitud drets Arc i procediment sancionador