Consulta pública previa

Processos oberts

« Ves enrere

Informació i participació pública l'esborrany de l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia Horitzó 2030

Informació i participació pública l'esborrany de l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia Horitzó 2030

Termini en informació pública d'un mes, s'inicia el 23 d'octubre i finalitza el 22 de novembre inclusivament, en compliment del que s'estableix en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient; l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.