Consulta pública previa

Processos oberts

Projecte d'Ampliació de la Zona de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i electrocució, i s'ordenen mesures per a la reducció de la mortalitat d'ocells en línies elèctriques d'alta tensió

Termini en informació pública, s'inicia el 16 de setembre i finalitza el 15 d'octubre de 2020 inclusivament, en compliment del que s'estableix en...