novetats

« Ves enrere

Consulta Document Previ PORF Llíria

Consulta Document Previ PORF Llíria

En compliment del que es disposa en l'article 49 bis de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, es posa a la disposició del públic, el document previ a la redacció del Pla d'Ordenació dels Recursos Forestals de la Demarcació Forestal de Llíria (València), número d'expedient: CNMY17/0301/23, durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la documentació en el portal web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Durant aquest termini, els interessats podran presentar les al·legacions que puga pertocar juntament amb els documents originals o fotocòpies compulsades que s'estime pertinent mitjançant escrit dirigit al Servei d'Ordenació i Gestió Forestal de la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental, a través de qualsevol registre oficial segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Inici del termini d'informació: 07 de febrer de 2020

Finalització del termini d'informació: 06 de març de 2020

Documents a la disposició de l'interessat

Document previ PORF Llíria (descàrrega arxu PDF 587KB)