detall nota de premsa

El Consell crea els consells forestals de demarcació a la Comunitat Valenciana

14/02/2020

- En total són 12 les demarcacions previstes per la Llei forestal i pel Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana
- Els consells es coordinaran amb la Conselleria i, sobretot, amb la Mesa Forestal de la Comunitat ValencianaEl Ple del Consell ha aprovat la creació dels consells forestals de demarcació amb l'objecte de posar en marxa un espai de desenvolupament i regulació dels aspectes més rellevants que han de recollir aquests òrgans consultius en matèria forestal.

Concretament, es crearan en les 12 demarcacions forestals, previstes per la Llei forestal i pel Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana, amb l'objecte de fomentar la coordinació i la participació ciutadana.

D'aquesta manera, començaran a funcionar els consells forestals de Sant Mateu, Segorbe i Vall d'Alba, a la província de Castelló; Llíria, Chelva, Enguera, Requena, Polinyà de Xúquer i Xàtiva, a la de València, i Alcoi, Crevillent i Altea a Alacant.

Funcions

Entre altres funcions, la tasca d'aquests consells serà la d'informar sobre l'elaboració i el desenvolupament del Pla d'ordenació dels recursos forestals; la divulgació de mesures de comunicació, participació i educació ambiental en la societat, i la proposta de totes aquelles actuacions que milloren la regulació i el compliment de la normativa forestal.

Els consells forestals treballaran de manera coordinada amb la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i, especialment, amb la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana.

Cada consell estarà presidit pel director o la directora territorial amb competències en matèria forestal de la província, i l'integraran: un president o presidenta; un vicepresident o vicepresidenta; un tècnic o tècnica de l'administració forestal; un o una agent mediambiental; tres representants d'ajuntaments; un o una representant d'organitzacions de propietaris privats, i un o una representant d'associacions agrícoles i ramaderes, d'associacions empresarials valencianes de l'àmbit forestal i d'organitzacions no governamentals.

Els membres dels consells seran nomenats per a un període de quatre anys. Caldrà que es reunisquen, almenys, una vegada a l'any i sempre que ho requerisca l'exercici de les seues funcions, a més de les possibles reunions de caràcter extraordinari.

Tot això per a crear un òrgan de comunicació que permeta informar els poders públics de les iniciatives, sol·licituds i suggeriments en matèria forestal.