detall nota de premsa

El Consell designa sis nous presidents de juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana

14/02/2020

- Es tracta dels parcs naturals de l'Albufera; Serra Calderona; Reserva Natural de les Illes Columbretes; Serra d'Espadà; Serra d'Irta, i Salines de Santa Pola
- La implicació amb el coneixement, la protecció del medi natural i el compromís amb la responsabilitat marquen els criteris de seleccióEl Ple del Consell ha designat sis nous presidents de les juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

Els sis nomenaments han recaigut en les persones de Carles Sanchís, com a president de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera; Guillem Domingo, en la del Parc Natural de la Serra Calderona, i Alberto Lillo com a president de la Junta Rectora de la Reserva Natural de les Illes Columbretes.

Josep Herrero desenvoluparà la seua tasca en el Parc Natural de la Serra d'Espadà; per a la presidència de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d'Irta s'ha designat Joan Barceló, i Alejandro Escalada per al Parc Natural de les Salines de Santa Pola.

Les juntes rectores són òrgans col·legiats de caràcter consultiu en què estan representats els diversos interessos socials i econòmics directament implicats en la gestió activa dels parcs naturals. La funció que fan consisteix a informar sobre assumptes tan importants com els instruments de gestió o els plans de prevenció d'incendis forestals, entre altres temes.

A diferència dels directors, els presidents de les juntes rectores dels parcs naturals no són càrrecs tècnics ni estan remunerats. Els responsables exerceixen la seua tasca de manera totalment altruista.

La seua activitat està regulada en uns continguts mínims, com ara la convocatòria de les reunions, l'establiment de l'ordre del dia, la moderació de les reunions, la proposta de comissions específiques i actuacions en el seu àmbit, etc.

Per aquest motiu, des de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica han agraït el compromís i l'esforç que han mostrat aquells presidents i presidentes ixents durant els quatre anys del seu mandat.

Compromís amb el medi ambient

La Conselleria és la que té competències per a la proposta de candidats per a presidir les juntes rectores dels parcs naturals. Per a fer-ho s'han seguit una sèrie de criteris, com ara la implicació dels candidats amb el coneixement i la protecció del medi natural, i un clar compromís amb la responsabilitat que assumeixen.

És important destacar que les persones designades per a aquests càrrecs formen part d'entitats ciutadanes compromeses amb el medi ambient i que pertanyen a l'àmbit universitari, a associacions excursionistes, culturals, conservacionistes o veïnals, així com a perfils que, a títol personal, presenten un important historial de vinculació, coneixement i compromís amb la protecció d'un parc natural en concret.

Amb aquests nous nomenaments, la Conselleria pretén impulsar un paper més actiu i dinàmic de les juntes rectores, donar més protagonisme a la societat civil i potenciar la creació de grups de treball que promoguen iniciatives i propostes, que fomenten la implicació de les entitats ciutadanes en la conservació, la gestió, i el desenvolupament rural sostenible de les àrees protegides.