detall nota de premsa

El Consell actualitza el seu marc de col·laboració amb la Federació de Caça en matèria d'investigació i formació cinegètica

18/10/2019

- El conveni aprovat substitueix el vigent fins hui, que és de 1994
- L'objectiu és avançar en una gestió ordenada de l'activitat adaptada a criteris de sostenibilitat, investigació i formació del col·lectiuEl Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana en matèria d'investigació cinegètica i de formació de caçadors.

El conveni substitueix el vigent actualment, subscrit entre els dos organismes en 1994, i, per tant, s'adapta a una realitat notablement diferent, en què fenòmens com el despoblament rural, l'exigència social i ètica més alta sobre la pràctica cinegètica i el paper del col·lectiu enfront de problemes com la proliferació de determinades espècies de fauna silvestre, revesteixen una rellevància remarcable que exigeix l'adopció d'un nou marc de col·laboració.

En aquest sentit, el conveni es planteja com a objectiu avançar en la gestió ordenada de l'activitat cinegètica "adequada als més alts estàndards tècnics sobre la base de la formació, la investigació i el desenvolupament científic i tecnològic" en aquest camp.

La finalitat és difondre els valors ambientals, de respecte al medi ambient i a la legalitat cinegètica, el perfeccionament dels mecanismes de tècnics de gestió cinegètica, la millora de l'hàbitat sobre el qual es projecta l'activitat venatòria, l'aprofundiment en l'estudi de les certificacions de qualitat cinegètica, estudi de les diferents fenologies de la muntanya mediterrània i la millora de la gestió de la caça en benefici de la protecció d'espècies protegides.

D'acord amb el conveni, la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana es compromet, entre altres aspectes, a facilitar la informació sobre les espècies de fauna cinegètica, espècies en perill d'extinció i espècies amenaçades en general, a l'efecte de la gestió ordenada, així com col·laborar en la recuperació d'aquestes i en la conservació del patrimoni genètic de les nostres espècies cinegètiques i, concretament, quant a la perdiu i el conill.

Igualment, el conveni recull en l'annex les línies d'investigació que, a l'empara de l'acord, es consideren prioritàries per les dues parts, i entre les quals figuren, entre altres, la investigació i l'experimentació en matèries com la gestió cinegètica en terrenys forestals i agrícoles tant de titularitat pública com privada.

A més, també inclou la creació i la millora d'hàbitats per a les poblacions d'espècies silvestres (cinegètiques i no cinegètiques), la prevenció i la protecció enfront dels danys a l'agricultura i els accidents de trànsit provocats per espècies cinegètiques, amb incidència especial en l'assaig de nous mètodes de captura que milloren la selectivitat i el benestar animal, o la sanitat de la fauna salvatge.