detall nota de premsa

El segon aforament citrícola situa la collita per damunt dels quatre milions de tones

16/04/2019
El segon aforament citrícola situa la collita per damunt dels quatre milions de tones

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat els resultats del segon aforament citrícola de la Comunitat Valenciana, que xifra la collita de la campanya 2018/19 per damunt dels quatre milions de tones, igual que va succeir en la campanya de 1997/98 i en la de 2006/07.

Les 4.059.382 tones d'aquesta segona estimació suposan un augment del 4,2% respecte al primer aforament publicat el passat mes de setembre (3.894.543 tones).

Respecte a la campanya 2017-18, amb una collita de 3.168.382 tones, l'increment és d'un 28,1%. No obstant això, si es compara la producció estimada en el segon aforament de la campanya actual amb el balanç de la campanya citrícola de fa dos anys, la 2016/17, l'augment seria del 2,9%.

Els resultats, de tallatsper varietats i províncies, es troben accessibles en: consultar ací

Les dades del segon aforament s'obtenen com a resultat de les revisions efectuades entre finals d'octubre i principis de març en una selecció de parcel·les i varietats amb la finalitat de corregir possibles desviacions en les estimacions de la collita en les varietats més tardanes. L'estimació sobre parcel·les del primer aforament es va realitzar a l'agost de 2018.

De l'estudi realitzat es desprén que, tant en la producció de taronges com en la de mandarines, es produeix una variació a l'alça, sent més important en mandarines, amb un augment del 7,6%, que en les taronges (2%) o en llimes (0,4%). Això és degut, principalment, a les variacions en l'estimació de Clemenules i Navelina respecte a l'aforament de setembre de 2018. D'altra banda, s'estima que la collita d'aranja serà un 3,2%, també major que la prevista inicialment.

L'aforament citrícola de la campanya 2018-2019, que es va presentar al setembre de 2018, indicava que s'esperava, en general, un augment de collita significatiu, degut, entre altres factors, al fet que la floració havia sigut abundant i el quallat normal. Es va produir, així mateix, una important aclarida natural dels arbres (porgà), que en algunes zones va ser més intens a causa dels vents de ponent i altes temperatures, la qual cosa va resultar beneficiós donada la gran floració existent.

Encara que el desenvolupament del cultiu va ser normal en la majoria de les comarques productores, els calibres es veien curts des d'un principi en la majoria de varietats, sobretot les de primera temporada i mitjana estació, encara que també en les varietats tardanes.

Després del primer aforament, es van produir episodis de pluges torrencials en els mesos d'octubre i novembre de 2018, que van causar considerables danys en la fruita i van afectar els calibres de la majoria de les varietats, per la qual cosa una part important de la collita no ha pogut passar al circuit comercial.

Arxius relacionats