detall nota de premsa

El Consell convoca ajudes per 22 milions d'euros per a instal·lacions agrícoles de joves en 2019

12/03/2019

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat per 22 milions d'euros les ajudes per a la primera instal·lació de joves agricultors e n 2019, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Està previst que permeta a unes 550 persones accedir a la titularitat d'una explotació per a dedicar-se de forma professional a l'activitat agrària. L'ajuda consisteix en una prima bàsica de 20.000 euros, que pot incrementar-se segons les característiques de l'explotació fins a un màxim de 70.000 euros.

La convocatòria actual, vàlida per a les anualitats 2019, 2020, 2021 i 2022, s'ha incrementat en 7.365.000 euros respecte a la convocatòria de 2018.

Entre els requisits per a accedir a l'ajuda figura tindre menys de 41 anys en el moment de presentar la sol·licitud, comptar amb una formació agrària adequada o comprometre's a aconseguir-la i presentar un pla empresarial en el qual s'incloguen les actuacions o inversions a realitzar en l'explotació. En el pla ha d'acreditar-se la seua viabilitat econòmica, de manera que permeta als joves obtindre ingressos dignes per la seua activitat.

En aquesta convocatòria s'inclouen com a criteris de prioritat la dedicació de l'explotació a la producció ecològica o acolliment a figures de qualitat diferenciada, les sol·licituds presentades per dones i les que contemplen la integració del titular en una entitat associativa per a la transformació i/o comercialització. També, les corresponents a explotacions situades en zones amb dificultats naturals o altres limitacions que dificulten el seu desenvolupament.

A més, en aquesta convocatòria s'ha inclòs com a criteri de prioritat la instal·lació com a titular d'explotacions ramaderes dedicades a la producció de carn de boví, oví o caprí en règim extensiu o semiextensiu, disposar d'almenys tres hectàrees dedicades a aprofitaments de cultius fruiters en regadiu o d'una hectàrea de cultius hortícoles a l'aire lliure en regadiu.

Així mateix, les sol·licituds corresponents a explotacions que incloguen en el seu pla empresarial la replantació amb espècies no hospedants de, almenys una hectàrea de superfície de secà o 0,5 hectàrees de superfície de regadiu, el cultiu del qual haja sigut arrancat i destruït a fi de l'erradicació i el control del bacteri de quarentena Xylella fastidiosa.

La mesura, emmarcada en el vigent Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, correspon a una de les prioritats de la Conselleria com és el foment del relleu generacional al capdavant de les explotacions agràries valencianes i aconseguir una dinamització més sòlida de les zones rurals. Fins al moment, a l'empara de les dues convocatòries precedents han accedit a l'ajuda més de 600 joves.

Per a més informació:
consultar ací

Arxius relacionats