detall nota de premsa

El Consell i l'Ajuntament de Castelló col·laboren per a fer obres de sanejament i depuració per un import de 2,4 milions d'euros

08/02/2019

El Ple del Consell ha aprovat un acord de col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de l'Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar), i l'Ajuntament de Castelló per a dur a terme obres de sanejament i depuració per un import de 2.420.801,97 euros. Es tracta d'un cost estimat fins que es procedisca a la liquidació de les actuacions.

D'una banda, s'abordaran actuacions de millora d'infraestructures amb un pressupost estimat conjunt d'1.520.801,97 euros. Consisteixen en la millora del procés de digestió anaeròbia de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Castelló (275.000 euros), i de l'estació de bombatge per a la recuperació de les aigües residuals procedents dels desbordaments del col·lector centre previ a l'eixida a la platja del Pinar (275.000 euros).

També inclou la instal·lació d'un sistema de detecció, quantificació i tamisat d'alleugeriment del col·lector centre a l'entrada de l'EDAR, i el cobriment d'aquest fins al camí Donació (160.000 euros); l'adequació de l'SCADA i la integració de bombatges secundaris en el sistema de telecomandament (150.000 euros); l'adequació del canal de desinfecció núm. 1 (193.916,96 euros); la modificació del 'bypass' general d'alleugeriment de l'EDAR (166.885,01 euros), i la renovació de l'EBAR Ferrandis Salvador II (300.000 euros).

La Conselleria s'encarregarà de la supervisió dels projectes i de finançar una part del cost de l'acord. Pel que fa a les actuacions de millora d'infraestructures esmentades, finançarà el 90 % (1.368.721,77 euros) del pressupost del projecte definitiu.

D'altra banda, es realitzaran actuacions de connexió de nuclis dispersos sense sistema de sanejament amb un cost estimat de 900.000 euros, en les quals la Conselleria finançarà el 60 % (540.000 euros) del pressupost del projecte definitiu.

Entre les responsabilitats de l'Ajuntament de Castelló destaca l'obtenció dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres, finançar el 10 % del pressupost del projecte definitiu de les actuacions de millora d'infraestructures (152.080,20 euros) i el 40 % del pressupost del projecte definitiu de les actuacions de connexió de nuclis dispersos sense sistema de sanejament (360.000 euros).

Una depuradora de 1979

L'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Castelló es va construir en 1979 i està dissenyada per a tractar 45.000 m3/dia (199.500 habitants equivalents). Recull i tracta les aigües residuals del municipi de Castelló i de la zona de platja de Benicàssim (només a l'estiu). La titularitat i la gestió de la instal·lació són de l'Ajuntament de Castelló.

Encara que va ser ampliada per la Generalitat Valenciana en 2002, tant la xarxa de col·lectors i estacions de bombatge externes com la mateixa estació depuradora tenen deficiències que han de ser reparades i millorades per a continuar donant un servei complet i adequat.