detall nota de premsa

Agricultura i Medi Ambient licita per 86 milions d'euros el servei de sanejament i depuració d'aigües residuals de Pinedo

02/01/2019

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha licitat per 86.067.478,55 euros el servei de sanejament i depuració d'aigües residuals de Pinedo (València).

La informació administrativa pot consultar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda: consulteu ací.

Actualment, l'UTE Aguas de Valencia-SAV-DAM presta el servei mitjançant un contracte que es va iniciar en 2011, amb un termini d'execució de quatre anys prorrogables fins un límit de huit anys, amb un venciment previst en 2019.

El sistema de sanejament i depuració d'aigües residuals de Pinedo està compost per la depuradora de Pinedo (tractament secundari), l'estació regeneradora d'aigües depurades de Pinedo (tractament terciari), el col·lector oest (68,8 km de col·lectors generals i ramals secundaris) i la depuradora del port de Catarroja. Aquest sistema de sanejament i depuració dona servei a un total de 17 municipis de València i l'Àrea Metropolitana.

La licitació del servei preveu depurar d'un total de 115 hectòmetres cúbics a l'any, i donar un tractament de regeneració a un total de 36,5 hectòmetres cúbics a l'any de manera que aquests cabals es puguen reutilitzar en el sector agrari.

El passat 19 d'octubre, el Ple del Consell va autoritzar a l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) aquesta licitació per a donar continuïtat al servei, per un valor estimat del contracte de 86.067.478,55 euros per al termini màxim d'execució de cinc anys (quatre anys, més un any de pròrroga addicional), la qual cosa suposa un cost de licitació anual de 17.213.495,71 euros a l'any (IVA exclòs).

L'EPSAR té com a objectiu gestionar l'explotació de les instal·lacions i executar les obres, tant d'abastiment com de sanejament i depuració, que l'Administració de la Generalitat Valenciana determine o li siguen encomanades per altres entitats locals o organismes. Entre les funcions que executa està la de recaptar, gestionar i distribuir el cànon de sanejament establit per llei.

Arxius relacionats