detall nota de premsa

El Consell regula el control d'emissions procedents d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera

14/12/2018

El Ple del Consell ha aprovat un decret que té per objecte el desenvolupament de procediments i la regulació del sistema de control de les emissions procedents d'activitats considerades per la normativa bàsica estatal com a potencialment contaminants de l'atmosfera a la Comunitat Valenciana.

El decret pretén incrementar la seguretat ambiental i jurídica per a la salut de les persones i el medi ambient, en els aspectes i les instal·lacions no regulats específicament en la normativa estatal, com ara les de combustió o cremació.

En un annex es regula l'activitat de cremació de cadàvers humans o restes d'exhumacions i s'estableixen les condicions de funcionament i control de les instal·lacions. La seua regulació facilitarà el tancament d'expedients inconclusos de crematoris que van iniciar la seua tramitació amb l'anterior govern autonòmic.

Obri el camí, així mateix, al desenvolupament de guies per a la correcta aplicació dels preceptes que s'hi estableixen, ben sovint sol·licitades tant per part de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental com pels serveis territorials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

En la normativa s'han introduït aportacions de diferents entitats socials, ambientals i econòmiques que l'han enriquit i pretén ser model i referència estatal de com avançar i regular aquestes matèries a escala autonòmica.

Es tracta d'un decret necessari ja que, a pesar que la Llei 34/2007 i el Reial decret 100/2011 estableixen les obligacions que han de complir les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, no hi havia una normativa autonòmica que desenvolupara els preceptes i els procediments que estableix la legislació estatal a la Comunitat Valenciana.

Les comunitats autònomes han de tramitar tant les autoritzacions d'emissions a l'atmosfera com les notificacions. Actualment, en la pàgina web de la Conselleria (consultar ací) es descriu el procediment que s'ha de seguir per a les autoritzacions i les notificacions.

No obstant això, per seguretat jurídica es considera necessari que els dos procediments queden regulats en el decret d'emissions a l'atmosfera.