detall nota de premsa

El Consell i l'Ajuntament de València desenvoluparan actuacions conjuntes per a millorar la qualitat de l'aire del terme municipal

14/09/2018

El Ple del Consell ha aprovat un conveni entre la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i l'Ajuntament de València per a la realització d'activitats de vigilància i de millora de la qualitat de l'aire al terme municipal de València.

Entre les actuacions que es van a denvolupar, cal destacar la col·laboració de les dues entitats per al disseny, la redacció i la posada en marxa, dins de l'àmbit de les seues competències, de plans de qualitat de l'aire, relacionats amb la millora de la qualitat de l'aire, els plans d'acció a curt termini o l'actualització dels que ja hi ha.

L'intercanvi de la informació que les estacions de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica (XVVCCA) emplaçades en diferents llocs del municipi ha arreplegat, en temps real, és una altra de les activitats que es duran a terme gràcies a la signatura d'aquest conveni.

En aquest sentit, també es treballarà en el disseny de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica en les estacions ubicades a la ciutat de València.

A més, es posaran en marxa diferents mecanismes de coordinació per a la selecció d'emplaçaments, la instal·lació de noves estacions i la reubicació d'altres i es potenciarà l'intercanvi de resultats de treballs d'investigació en matèria de qualitat de l'aire.

Amb l'objectiu d'actualitzar i de modificar els plans de millora de la qualitat de l'aire, així com de les campanyes de dosimetria que es fan a la ciutat, s'establirà una estreta col·laboració amb la finalitat de disposar d'informació relativa al trànsit a València.

D'aquesta manera, es facilitarà a l'ajuntament qualsevol informació obtinguda en les estacions de mesura, i també informes o estudis fets en matèria de qualitat de l'aire, que puguen resultar interessants per a gestionar de manera eficient el trànsit a la ciutat.