detall nota de premsa

Medi Ambient vigila l'estat d'humitat de la muntanya com a factor clau per a la prevenció d'incendis

04/08/2018
Medi Ambient vigila l"estat d"humitat de la muntanya com a factor clau per a la prevenció d"incendis

A data de l'últim mesurament de l'1 d'agost se sap que les masses forestals es troben entre molt seques o extremadament seques a causa de l'estrés hídric que pateixen els nostres boscos en aquesta època. Si a això se suma l'onada de calor d'aquesta setmana, el risc d'incendis s'intensifica.

Un dels factors que afecten el comportament del foc en un incendi forestal és la humitat de la vegetació, és a dir, el contingut d'aigua que conté i que afecta tant la facilitat perquè entre en combustió si hi ha una font de calor (inflamabilitat), com la capacitat que una vegada que s'està cremant, continue cremant i propagant-se (combustibilitat).

El coneixement de l'estat en què es troba la vegetació a cada moment i especialment el seu contingut d'humitat, permet dissenyar de manera més eficient les estratègies de prevenció d'incendis, ja que saber en quines zones la vegetació està més seca i, per tant, més disponible per a cremar, permet focalitzar els esforços de vigilància en aquesta zona.

Per això, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de la mà del Consorci Provincial de Bombers de València i en col·laboració amb l'Escola Agrària La Malvesía, treballen en un projecte d'estudi i anàlisi de la humitat de la vegetació.

Per a conéixer la humitat que presenta la vegetació de les nostres muntanyes s'ha dissenyat una xarxa de 20 punts de mostreig, en els quals mensualment es recullen mostres d'un total de 24 espècies vegetals diferents. Posteriorment, aquestes mostres es porten al laboratori, on se'n calcula el contingut d'humitat.

Amb aquestes dades, s'analitza l'evolució del contingut d'humitat de les espècies al llarg de l'any. A més, l'anàlisi continuada de les dades permet poder classificar el contingut d'humitat de cada espècie dins d'un rang específic i relacionar-ho amb la disponibilitat davant del foc i, per tant, a determinar el risc d'incendi al llarg del territori de la Comunitat Valenciana.

Humitat i meteorologia

Actualment s'està estudiant la correlació entre la variació del contingut d'humitat i la meteorologia, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i AEMET. El resultat d'aquest estudi permetria preveure la variació de la humitat en funció de certs paràmetres meteorològics i, per tant, conéixer el risc d'ignició.

Des de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals s'entén la necessitat d'aprofundir en el coneixement d'aquest paràmetre important que afavorirà el desenvolupament d'índexs de risc d'incendis forestals. Hi ha, a més, altres utilitats com el seu ús en la configuració dels simuladors d'incendis, emprats per a dissenyar infraestructures de prevenció o per a la reconstrucció del comportament d'un incendi.

Així doncs, davant d'aquesta onada de calor i l'estrés hídric que pateixen els nostres boscos, des de la Direcció General de Prevenció d'Incendis s'aconsella extremar les precaucions i evitar les imprudències. Així mateix, es recorda que una intervenció primerenca pot evitar un gran incendi i els primers minuts són fonamentals per a evitar que es propague i atallar-lo com més prompte millor. Si es produeix un incendi o hi ha algun indici d'inici del foc, és urgent telefonar al 112.

Arxius relacionats