detall nota de premsa

El Consell reforça la inversió per a millorar les instal·lacions de gestió de residus amb 1.670.000 euros

03/08/2018

El Consell reforça la inversió en els consorcis per a millorar les instal·lacions de gestió de residus amb una aportació d'1.670.000 euros per a 2018 per a la subscripció de convenis, la qual cosa suposa un increment de 380.000 euros respecte dels 1.290.000 euros de 2017.

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció dels convenis de col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat i els consorcis constituïts per a l'execució de les previsions dels plans zonals de gestió de residus de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de fer una inversió en les diferents àrees de gestió de residus.

Les inversions estan destinades a l'adquisició d'equipament, de maquinària i d'infraestructures per a la millora de la gestió consorciada de residus; a l'adequació o construcció d'instal·lacions de tractament, de transferència, d'eliminació, de millora de recollida selectiva i d'equipament auxiliar amb vehicles hídrics, i a instal·lacions dotades d'energia renovable per als sistemes integrals consorciats de gestió de residus.

Com a novetat respecte de 2017, en el present exercici cal destacar la presència de les àrees metropolitanes de la Comunitat Valenciana, amb les zones de gestió de les províncies de València, Alacant i de la ciutat d'Elx.

Tenint en compte la directiva marc de residus 2008/98/CE; la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats; el Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), el Pla estatal marc de gestió de residus 2016-2022 (PEMAR); la modificació de la directiva marc de residus, i la directiva d'abocadors publicada el 14/06/2018 (directives 2018/851 i 2018/850, de 30 de maig de 2018, respectivament), el Consell actua en col·laboració amb els consorcis i ens supramunicipals de gestió, davant de la necessitat d'assolir els objectius establits per aquests textos normatius respecte a la reducció dels residus depositats en abocadors i a l'increment del reciclatge.

Aquests convenis es formalitzen per a instrumentar la concessió de la subvenció prevista en els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, els quals estendran la seua vigència fins al 31 de desembre de 2018.

Es tracta d'una línia pressupostària nova, activada pel Consell en 2017, que aquest 2018 es reforça i s'incrementa econòmicament, a fi d'alleujar la càrrega de cost que aquestes noves inversions puguen tindre en la ciutadania.