detall nota de premsa

Agricultura destina 190.000 euros a compensar els regants per a la gestió mediambiental dels embassaments de Llevant i Ponent del Fondo

03/08/2018

El Consell ha donat autorització a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a destinar un total de 190.000 euros a la Comunitat General de Regants-Regs de Llevant-Marge Esquerre del Segura per a una gestió mediambiental dels embassaments de Llevant i Ponent del parc natural del Fondo.

Aquesta mesura ve prevista en l'acord del Ple del Consell que ha aprovat el conveni de col·laboració amb aquesta entitat. Es tracta de regular el mecanisme per a liquidar la contraprestació econòmica als regants que estableix l'article 14.9.b de la normativa del Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica del Segura (aprovat per Reial decret 1/2016, de 8 de gener), així com de fixar les condicions de gestió hídrica que garantisquen el compliment dels objectius ambientals que donen lloc a aquesta compensació.

D'acord amb el Pla del Segura, aquesta entitat de regants assignarà un mínim de 4 hm3 a la demanda bruta ambiental consumptiva. Els costos dels recursos hídrics assignats es finançaran d'acord amb les tarifes aprovades pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Els recursos hídrics assignats en 2018 es corresponen amb 1,755 hm3.

L'import de 190.000 euros és l'aportació de la Generalitat per a col·laborar en el cost d'adquisició, amb les tarifes actuals del transvasament Tajo-Segura (Sinclinal de Calasparra), d'un volum de fins a 1,755 hm3 per a substituir l'aigua bombada als embassaments del Fondo que no pot ser utilitzada per al reg i que ha de ser mantinguda i gestionada amb fins ambientals, fins a completar els 4 hm3 a l'any que s'han de derivar.

Amb aquest pagament es consideren compensats, a més del cost d'adquisició de l'aigua, tots els costos que han de suportar els regants per a dur a terme la gestió hídrica del Fondo en els termes estipulats pel conveni del 2011, la vigència dels quals es manté. En aquest es van fixar les condicions tècniques per a la gestió hídrica dels embassaments de Llevant i Ponent inclosos en el parc natural, en ser aquesta comunitat de regs propietària dels embassaments.

Per al compliment de l'objectiu, l'entitat, a més de complir amb les obligacions en la seua qualitat de beneficiària de la subvenció, està obligada a complir determinats compromisos fixats en el conveni.

Entre altres compromisos, ha de complir amb el manteniment dels volums i dels nivells mínims estipulats dels embassaments; complir amb les variacions màximes de nivell permeses entre els embassaments de Llevant i de Ponent; captar el màxim cabal circulant del riu Segura a l'assut de Sant Antoni i a les assarbs, i garantir la circulació d'aigua pels embassaments per a reduir l'acumulació de sal.