detall nota de premsa

Cebrián aposta per reforçar el CEAM en el sistema d'innovació valencià i europeu

25/07/2018
Cebrián aposta per reforçar el CEAM en el sistema d"innovació valencià i europeu

La consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha reafirmat la voluntat del Consell de reforçar la situació del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) en el sistema valencià, espanyol i europeu d'innovació, desenvolupament i investigació.

Durant la reunió mantinguda amb la direcció i el personal de la Fundació CEAM per a repassar les principals línies de treball, Cebrián ha destacat tant la projecció del centre com la seua col·laboració amb la Conselleria i ha oferit propostes innovadores per a millorar la gestió ambiental. Ha agraït, així mateix, l'esforç de tots i totes per mantindre l'impuls de la fundació, malgrat les dificultats oposades, especialment amb les retallades laborals i salarials arran de les restriccions en matèria de personal establides des del Govern d'Espanya.

L'investigador Ramón Vallejo ha exposat davant Elena Cebrián i el secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Fran Quesada, la situació del CEAM en el sistema d'I+D+i valencià. La gerent, Dora Cabrera, ha presentat l'esborrany del Pla Estratègic del CEAM 2018-2021, en fase d'elaboració, que guiarà l'activitat d'aquesta institució durant els pròxims anys.

Aquest document ha sigut dissenyat entorn de tres grans eixos d'actuació. En primer lloc, inclou una estratègia d'investigació per augmentar la integració de les línies de treball. Com a objectius es planteja mantindre una investigació competitiva, augmentar la producció científica d'impacte, potenciar el treball interdepartamental i promoure la formació del personal investigador.

En segon lloc, traça una estratègia de transferència dels resultats de la investigació per impulsar els resultats de la investigació del CEAM i fomente la seua transferència. En tercer lloc, defineix una estratègia operativa orientada a enfortir l'estructura organitzativa del CEAM, renovar l'organització interna, adequar la relació de llocs de treball i actualitzar els equips.

Una institució de referència

En tot cas, la seua acció tindrà com a marc de referència el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020 i el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020, així com el Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià, que inclou línies referides a la lluita contra el canvi climàtic i a la conservació de la diversitat biològica i millora de la sostenibilitat mediambiental del territori.

El CEAM és una institució reconeguda en l'àmbit europeu en matèria de seguiment del balanç de carboni en els ecosistemes orientat a desenvolupar mesures de mitigació del canvi climàtic, així com en l'àmbit forestal, en qualitat atmosfèrica i en meteorologia.

Entre uns altres, treballa sobre projectes rellevants sobre reducció de pesticides, prevenció i minimització del risc d'incendis o estratègies postincendi inclosa, per exemple, l'ús de la palla de l'arròs després de l'incendi de Gàtova de 2017.

Arxius relacionats