detall nota de premsa

La Comunitat Valenciana compta amb una nova zona humida Ramsar: la Marjal d'Almenara

13/04/2018
La Comunitat Valenciana compta amb una nova zona humida Ramsar: la Marjal d"Almenara

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha rebut a través del Ministeri la notificació per part del Comité Ramsar de la designació definitiva de la Marjal d'Almenara com a zona humida Ramsar.

Al maig del 2017 el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a instàncies de la Generalitat va autoritzar la inclusió de la Marjal d'Almenara en La Llista del Conveni Ramsar relatiu a zones humides d'importància internacional, especialment com a hàbitat d'aus aquàtiques.

La Generalitat, en el 2013, va iniciar els tràmits justificant davant del Comité Nacional de Zones Humides la importància de la biodiversitat d'esta zona humida i dels seus hàbitats, especialment de les aus aquàtiques. A partir d'ací es va iniciar una llarga tramitació que ha conclòs amb la inclusió d'este zona humida en la llista Ramsar.

Ja al febrer de 2016, en el Dia Mundial de les Zones Humides en la Casa Penya de la Marjal d'Almenara, la consellera Elena Cebrián es va comprometre davant del president, Ximo Puig, a impulsar els últims tràmits per a la designació oficial de la Marjal d'Almenara com a Zona Humida Ramsar, la designació de la qual ha conclòs esta setmana.

La Marjal d'Almenara és la zona humida de major extensió (1.550 hectàrees) de la província de Castelló. Dins dels límits de la Marjal es pot trobar una gran varietat d'hàbitats, característics del paisatge costaner mediterrani, amb una gran importància per l'aportació d'aigües subterrànies a travès d'afloraments, fonts i ullals.

La importància ambiental d'esta zona humida, inclòs tant en el Catàleg de Zones Humides de la Generalitat Valenciana com en l'Inventari Espanyol de Zones Humides, està igualment reconeguda per altres instàncies internacionals, especialment de l'àmbit europeu és Lloc Xarxa Natura 2000 i Lloc d'Importància Comunitària i Zona d'Especial Protecció per a les Aus.

Normes de gestió

Actualment la Conselleria està redactant les normes i acció de gestió d'este Lloc d'Interés Comunitari. Respecte a les Normes de Gestió d'este espai de la Xarxa Natura 2000, s'està acabant la Memòria Tècnica i s'han realitzat ja 6 reunions amb els interessos locals afectats. Una vegada superats tots els tràmits administratius, s'espera exposar-les al públic en el termini de sis mesos.

Estes Normes no sols contemplen la zonació de l'espai i el règim de compatibilització d'usos (orientat a mantindre els ja existents de forma compatible amb els valors naturals de l'espai), sinó a orientar accions i inversions futures per a millorar el seu estat de conservació.

Entre elles cal incloure la construcció d'una estació de bombament -infraestructura hidràulica- en la Gola de Quartell (Sagunt), actuació molt demandada localment, que permetrà la regulació hídrica de la part sud de la marjal per a compatibilitzar el manteniment de la zona humida amb l'agricultura i usos residencials en la platja. A la licitació d'esta obra amb un import 462.511,08 euros s'han presentat 21 empreses interessades en la seua execució. Està prevista la seua adjudicació a principis de maig.

Valors ambientals

Quant als valors ambientals, este espai té interés per la presència de més de 30 tàxons amenaçats o d'especial interés per a la conservació, entre els que cal destacar 22 espècies d'aus (com Marmaronetta angustirostris, Fulica cristata, Aythya nyroca o Botaurus stellaris, incloses en el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades), i quatre de peixos (compta amb molt bones poblacions de València hispanica, espècie endèmica "en perill d'extinció" segons en el Catàleg Nacional i la Llista Roja de la UICN.

També hi ha indicar l'interés d'alguns dels hàbitats que integra, entre els que destaquen tres d'interés comunitari (Annex I de la Directiva Hàbitat) prioritaris: el 1150-Lagunas costaneres, el 7210-Turberas calcàries de Cladium mariscus, i el 1510-Estepas salines mediterrànies. Cal destacar la presència de diversos endemismes, entre els que destaquen alguns tàxons de flora associats a ambients humits exclusius de la Comunitat Valenciana o amb àmbits de distribució molt restringits, com Thalictrum maritimum.

Arxius relacionats