detall nota de premsa

Les ajudes per a la cooperació fomentaran el desenvolupament de nous productes i tecnologia en el sector agroalimentari

12/02/2018
Les ajudes per a la cooperació fomentaran el desenvolupament de nous productes i tecnologia en el sector agroalimentari

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, que tenen com a objectiu fonamental el suport a projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia, vinculats al sector agrari i agroalimentari, derivats de plantejaments de cooperació d'equips d'innovació.

El document, que es pot consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en l'enllaç, posa de manifest que estes ajudes estan orientades a reforçar els llaços entre l'agricultura, la producció d'aliments i la selvicultura, la investigació i la innovació, per a aconseguir una millor gestió i resultats mediambientals.

Les ajudes prioritzaran projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics (plantes aromàtiques i medicinals, fruits secs, varietats autòctones, cultius tallafocs, altres).

Així mateix, es prioritzaran les propostes relacionades amb la valoració de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o altres com valorització energètica; el foment de la ramaderia extensiva i d'iniciatives com a escoles de pastors/es; d'experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica i experiències de centrals de compra innovadores.

En concret, seran subvencionables els costos directes de les activitats de cooperació (costos d'execució del projecte, incloent-hi inversions i gastos de personal) i indirectes com els estudis tècnics o de redacció dels projectes. També s'inclouran les activitats de demostració quan contribuïsquen a divulgar o transferir els èxits de projectes que tinguen els fins mencionats.

El percentatge de subvenció serà d'un 40% de l'import del gasto o cost subvencionable. No obstant això, este percentatge podrà ser del 80% en el cas de projectes presentats per entitats públiques. En tot cas, l'ajuda màxima per projecte no superarà els 80.000 euros.

Cal dir que s'ha duplicat la dotació pressupostària d'esta mesura amb fons procedents de la mesura de prevenció d'incendis per a projectes agropecuaris que repercutisquen a evitar pràctiques de risc amb l'ús del foc i afavorisquen les discontinuïtats agràries en zones de muntanya com a tallafocs agraris.

Es vol potenciar una economia circular, amb l'objecte de reduir l'ús de recursos, millorant els rendiments econòmics i identificant noves oportunitats de creixement i creació d'ocupació a partir de la reducció, reutilització i reciclatge, i aconseguint que els residus passen a ser recursos.

A més, es busca millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar la seua reestructuració i modernització, orientant-les cap al mercat, així com la diversificació agrícola; una millora de la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor en la cadena agroalimentària a través de règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promoció en mercats locals i en circuits de distribució curts, agrupacions o organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.

Arxius relacionats