detall nota de premsa

Agricultura convoca la sol·licitud única 2017 d'ajudes europees per valor de més de 140 milions d'euros

06/02/2017

La conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural obri el termini per a sol·licitar les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna (PAC) per a l'any 2017, que suposen més de 140 milions d'euros. Esta quantitat comprén el primer pilar de la PAC, al voltant de 100 milions per a pagaments orientats a manteniment de rendes, més les mesures del Programa de Desenvolupament Rural, que inclouen ajudes a l'agricultura ecològica, agroambient i clima i pagaments a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

Es preveu que concórreguen a la convocatòria, que publica aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), uns 70.000 sol·licitants. En conjunt, es preveu realitzar abonaments per un import de 140 milions d'euros. Este és el tercer any d'aplicació de la nova PAC, i l'experiència acumulada des de la convocatòria 2015 haurà de donar fruits amb una millor servici d'atenció al públic.

Des del passat 24 de gener i fins mitjan de febrer, la Conselleria impartix jornades formatives al llarg de la Comunitat Valenciana, dirigides a personal de les oficines comarcals i direccions territorials, així com de les entitats col·laboradores (organitzacions professionals agràries i cooperatives), que atendran els agricultors que s'acosten a les seues dependències per a formular les sol·licituds d'ajuda.

Com a novetat, s'han elaborat vídeos tutorials a disposició dels usuaris de les aplicacions de captura, per a millorar l'experiència d'aprenentatge i perfeccionament en l'ús de les aplicacions de captura de sol·licituds, amb els recursos metodològics que proporciona l'equip tècnic de Transferència de Tecnologia Agrària.

Impuls a la producció ecològica

Amb esta convocatòria, d'altra banda, es complix el compromís del Consell d'impulsar les tècniques de producció ecològica d'acord amb allò que s'ha presentat en el primer Pla de Producció Ecològica de la Comunitat Valenciana. La resolució publicada en el DOGV inclou el pagament de l'anualitat 2017 per als beneficiaris de la convocatòria 2015, per import d'un milió d'euros per al canvi a pràctiques i mètodes d'agricultura ecològica i tres milions per al manteniment de pràctiques i mètodes d'agricultura ecològica. Es convoca l'ajuda per a nous titulars 2017 d'explotacions que mantinguen mètodes de producció ecològica, amb una dotació de 10 milions d'euros fins a 2021, a més d'un import addicional de 15 milions a distribuir entre les anualitats previstes per a esta convocatòria. En total, 25 milions d'euros.

La gran demanda d'esta mesura en l'actualitat, l'elevat nombre de sol·licitants que es van quedar sense poder accedir a este tipus d'ajudes en l'única convocatòria que va ser la de 2015, unit al baix pressupost previst per l'anterior govern, ha fet necessari prendre mesures per a corregir esta situació i donar resposta a l'interés per la producció ecològica.

Fins al moment, els 20 milions d'euros previstos en 2015 han resultat insuficients, i han deixat molts agricultors i agricultores que apliquen les pràctiques ecològiques sense accés a les ajudes. En conseqüència, la dotació d'esta mesura es va a adaptar perquè abast els 45 milions d'euros.

Arxius relacionats