Audiència i Informació Pública

Processos Tancats

Projecte d'Ordre per la qual es declara la reserva de la fauna silvestre Monestir de Santa Maria de Benifassà

Projecte d'Ordre per la qual es declara la reserva de la fauna silvestre Monestir de Santa Maria de Benifassà

Termini en informació pública, s'inicia el 18 de desembre de 2019 i finalitza el 10 de gener de 2020 inclusivament, en compliment de l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques i l'article 25 del Decret 105/2017, de 28 de juliol del Consell de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, en matèria de Transparència, Bon Govern i Participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Documents exposats...