Audiència i Informació Pública

Editor de continguts

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Termini en informació pública, s'inicia el 27 de maig i finalitza el 5 de juny inclusivament, en compliment de l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques i l'article 25 del Decret 105/2017, de 28 de juliol del Consell de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, en matèria de Transparència, Bon Govern i Participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Documents exposats