Audiència i Informació Pública

Editor de continguts

Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es desenvolupa la declaració de Zones d'Actuació Urgent (ZAU), així com l'actualització de les declaracions de Zones d'Actuació Urgent en vigor

Termini en informació pública (del 8 de juny de 2020 al 23 de juny de 2020 inclusivament), en compliment de l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1...

Projecte de Decret del Consell pel qual es modifica el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles a motor

Termini en informació pública (del 4 de juny de 2020 al 25 de juny de 2020 inclusivament), en compliment de l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1...

Projecte de Decret pel qual es declara el monument natural "Cabezo de la Sal" en el terme municipal del Pinós (Alacant).

Termini en informació pública (del 3 de juny de 2020 al 23 de juny de 2020 inclusivament), en compliment de l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1...