Audiència i Informació Pública

Editor de continguts

Projecte d'Ordre pel qual es creen i regulen els Consells Forestals de Demarcació

Termini en informació pública, s'inicia el 12 de febrer i finalitza el 5 de març inclusivament, en compliment de l'article 133.2 de la Llei...