Visualització de contingut web

Generals

 • Activitat parlamentària, expedients del defensor del poble i sindic de greuges.
 • Agenda de contactes, protocol i actes de divulgació i promoció.
 • Contractació, proveïdors de serveis i supervisió de projectes.
 • Control d'accessos a determinats edificis de la conselleria.
 • Convenis.
 • Gestió de recursos humans.
 • Gestió d'usuaris de la conselleria en aplicacions corporatives i departamentals.
 • Gestió econòmica i pressupostària.
 • Informació sobre òrgans col·legiats.
 • Nòmines de personal de la conselleria.
 • Pràctiques formatives.
 • Protecció de Dades.
 • Registre d'entrada i eixida.
 • Responsabilitat patrimonial.
 • Sol·licitud de queixes, agraïments, suggeriments, peticions, contactes i al·legacions.
 • Transparència: accés a la informació.
 • Videovigilància en el CEACV.