Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Projecte de Decret del Consell de Revisió del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera

Termini en consulta pública des del 17 de febrer de 2020 fins al 16 de març de 2020 inclusivament, en compliment de l'article 25.4 del Decret...

Projecte de Decret del Consell, de revisió del pla d'ordenació dels recursos naturals del Parc Natural de l'Albufera

Termini en consulta pública des del 13 de febrer de 2020 fins al 11 de març de 2020 inclusivament, en compliment de l'article 25.4 del Decret...