Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Projecte de Decret del Consell, de declaració del monument natural "aflorament volcànic i platja fòssil de Cap Negre" a Altea.

Termini en consulta pública fins al 11 de març de 2019 inclusivament, en compliment de l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol,...

Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes destinades a les explotacions citrícoles en l'àmbit de la Cominitat Valenciana

Termini en consulta pública fins al 4 de març de 2019 inclusivament, en compliment de l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol,...

Projecte d´ Ordre de la Conselleria d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climátic i Desenvolupament Rural,de modificació de l´Ordre 29/2016, de 31 d´ Octubre de la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climátic i Desenvolupament...

Projecte d´ Ordre de la Conselleria d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climátic i Desenvolupament Rural,de modificació de l´Ordre 29/2016, de 31 d´ Octubre de la...