Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Projecte de Decret pel qual s'àmplia la designació de municipis com a zones vulnerables a la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries.

Termini en consulta pública des del 5 de juny de 2020 fins al 25 de juny de 2020 inclusivament, en compliment de l'article 25.4 del Decret...

Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al control de vegetació natural en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis

Termini en consulta pública des del 28 de maig de 2020 fins al 16 de juny de 2020 inclusivament, en compliment de l'article 25.4 del Decret...