Visualització de contingut web

Autoritzacions i Expropiacions

  • Autoritzacions en matèria d'espècies i xarxa Natura 2000.
  • Autoritzacions, Declaracions i Registres en matèria forestal, vies pecuàries, experimentació i investigació forestal.
  • Registres, Autoritzacions, comunicacions, DCS, declaracions responsables, memòries en matèria de residus i trasllats transfronterers de residus a la UE.
  • Registres, Autoritzacions, comunicacions, inventari d'instal·lacions contaminants, pla de gestió de dissolvents, declaracions responsables i informes en matèria de qualitat ambiental i control de la contaminació.
  • Registres, comunicacions, Autoritzacions, llicències i actuacions en matèria de Caça i Pesca.