Visualització de contingut web

Altres

  • Actuacions en relació amb els instruments de planificació, ordenació i gestió dels espais naturals protegits.
  • Creació de microreserves de fauna, flora, Xarxa Natura 2000 i declaració de paratges naturals municipals.
  • Defensa i Modificacions del domini públic forestal i pecuari.
  • Avaluació ambiental i consultes relacionades amb l'impacte ambiental.
  • Gestió de llistes de distribució d'informació en matèria de medi ambient.
  • Gestió de visites a parcs naturals i marca parcs naturals.
  • Informació i documentació en matèria mediambiental.