novetats

« Ves enrere

Nou procediment telemàtic per a sol·licitar autorització per al període 2021-2025, a l'efecte de sol·licitar assignació gratuïta de drets d'emissió.

Canvi Climàtic

Nou procediment telemàtic per a sol·licitar autorització per al període 2021-2025, a l'efecte de sol·licitar assignació gratuïta de drets d'emissió.

L'article 19 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, per a sol·licitar assignació gratuïta de drets per al pròxim període de comerç, s'ha de disposar de la preceptiva autorització d'emissió de drets d'emissió. A fi d'obtindre l'autorització per al nou període de comerç i poder sol·licitar l'assignació gratuïta de drets d'emissió, s'ha habilitat un nou procediment telemàtic:

 

TECG - Sol·licitud de pròrroga de l'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle per al següent període de comerç