detall nota de premsa

El Consell aprova el decret que declara d'utilitat pública la muntanya Sierra Salines a Villena

13/10/2017

El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es declara d'utilitat pública la muntanya denominada Serra de Salines, situat en el terme municipal de Villena, propietat de la Generalitat Valenciana, i s'inclou al Catàleg de Muntanyes de Domini Públic i Utilitat Pública de la província d'Alacant.

Aquesta muntanya té una superfície pública de 699,687 hectàrees. Està constituït per les parcel·les de l'antiga colònia agrícola de la Serra de Salines.

La zona té acreditades la varietat d'hàbitats i la riquesa en espècies vegetals d'importància per a la seva conservació, així com valor històric, paisatgístic, faunístic i recreatiu.