detall nota de premsa

Una resolució de medi ambient permet la caça de conills amb gossos en l'inici de la temporada

14/07/2017

Una resolució del director general de Medi Natural de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural permetrà la caça de conills amb gossos i sense armes el 16 de juliol, data prevista per a l'inici de la temporada en esta modalitat de caça.

La resolució ha sigut enviada a la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana i a les direccions territorials de València, Castelló i Alacant. La resolució s'expressa en els termes següents:

"Considerant l'article 48.2 de la Llei 13/2004 de Caça de la Comunitat Valenciana pel qual s'establix que per raons d'urgència, davant de cicles meterológicos estremos, epizoòties i altres circumstàncies extraordinàrias i imprevisibles, la Conselleria competent en matèria de caça podrà dictar vedes temporals extraordinàries.

Vista l'Ordre d'11 de de juny de 2009 de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven directrius extraordinàries per a l'aprofitament, gestió i control del conill de muntanya en la Comunitat Valenciana.

Considerant la dinàmica poblacional de l'espècie Orytolagus cuniculus, l'increment de danys en l'agricultura i davant de la pròxima publicació de l'Ordre Anual de Vedes 2017/18 que regularà esta activitat.

Esta direcció general, competent en matèria de caça, autoritza la caça del conill amb gossos i sense armes el 16 de juliol de 2017, amb un màxim de 8 gossos per caçador i de 15 per grup de caçadors".

L'ordre vedes anual pendent de publicació a què es referix la resolució regula cada els períodes hàbils i normes de caça per a la temporada 2017-18 en les zones comunes, així com l'establiment d'altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana, així com les espècies susceptibles d'aprofitament. La caça de conill amb gossos i sense armes és la única que comença este diumenge.