detall nota de premsa

El Consell subscriu un conveni amb la Comunitat de Regants de Godelleta en matèria d'infraestructures hidràuliques

14/07/2017

El Ple del Consell ha aprovat la subscripció d'un conveni de col·laboració, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i la Comunitat de Regants Sant Pere Apòstol de Godelleta, per a l'execució d'infraestructures hidràuliques.

El conveni té una dotació econòmica de 106.670 euros, que permetrà finançar l'execució de les obres corresponents al 'Proyecto de ejecución de la Obra Civil e Instalaciones para suministro eléctrico mediante grupos electrógenos de las infraestructuras hidráulicas de los rebombeos 1 y 2 de la Red Pozos Tizón-Pocico'.

La recent sequera ha portat a la zona regable de Godelleta a una situació crítica al no disposar de recursos superficials regulats, i per aquest motiu es fa necessari que la Generalitat cooperi en la realització i finançament d'obres hidràuliques que esmenin aquesta situació, en el marc de les competències atribuïdes a la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en matèria de foment i impuls de l'optimització de regadius i de racionalització de l'aigua.