detall nota de premsa

Cebrián compartix amb els directors-conservadors 'l'inici d'una nova etapa de la gestió dels parcs naturals'

18/04/2017
Cebrián compartix amb els directors-conservadors

La consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha afirmat que, amb els directors/as-conservadors/as dels parcs naturals, s'ha iniciat una nova etapa de la gestió dels espais protegits.

Amb la culminació del procés selectiu es consolida la dignificació i professionalització de la figura de director/a-conservador/a de parc natural de la Generalitat Valenciana, ha assenyalat la consellera en l'obertura de la primera trobada de treball amb els nous gestors dels 22 parcs naturals de la Comunitat Valenciana. La consellera ha subratllat els problemes de caràcter legislatiu (com la modificació de la llei d'Espais Naturals Protegits) i administratiu que ha sigut necessari afrontar per a revertir la situació de partida i dignificar la gestió d'estos espais.

La reunió s'ha celebrat en el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF), seu del banc de llavors de la Generalitat. Junt amb el secretari autonòmic Julià Álvaro i els directors generals de Medi Natural i Prevenció d'Incendis, Antoni Marzo i Dèlia Álvarez, respectivament, Cebrián ha apuntat les línies estratègiques en la nova política de conservació dels espais naturals protegits, de la que són part activa els directors i directores de parcs.

La nova política de gestió dels espais naturals es basarà en la planificació estratègica, potenciarà la gestió activa de la conservació de la naturalesa, i en una participació social efectiva, comptant amb les juntes rectores, que reflectixen l'entorn social, i amb altres administracions com les locals i les confederacions hidrogràfiques.

Així mateix, es fomentaran les activitats d'ús públic i es plantejaran les col·laboracions necessàries per a afavorir la investigació en estos espais i des d'ells; per a aprofitar les oportunitats que oferixen els parcs de promoció i desenvolupament econòmic i local, a fi d'evitar el despoblament de l'interior i com a actiu turístic, i per a potenciar l'educació ambiental. Tot això, tenint sempre present el paper primordial de conservació i protecció de la naturalesa, ha subratllat la consellera, i el paper que han de jugar els ecosistemes més valuosos en el benestar i la qualitat de vida de la societat valenciana i en la lluita contra el canvi climàtic.

En la reunió també s'ha incidit en la necessària renovació de bona part dels plans de prevenció d'incendis dels parcs naturals al complir els 10 anys de vigència; així com en la conveniència d'abordar línies de treball relacionades amb la custòdia i governança del territori.

La provisió de les places de director/a-conservador/a de parc natural es va iniciar en 2016, sent cobertes set per funcionaris de la Generalitat en comissió de servici o adscripció provisional, i cinc a través de la borsa de treball de Funció Pública. (Veure document adjunt).

Arxius relacionats