detall nota de premsa

Els treballs de tala de pins paralitzats a la Serra Calderona no tenien llicència

17/03/2016
Els treballs de tala de pins paralitzats a la Serra Calderona no tenien llicència

L'execució dels treballs de tala de fusta paralitzats per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en la Muntanya d'Alt del Pi del municipi de Serra (València) no tenia la corresponent llicència d'aprofitament. Així ho destaca la resolució de la Direcció Territorial remesa a l'ajuntament de la població, entre altres arguments que en justifiquen la paralització.

La resolució suspén de manera temporal i immediata les tales de fusta en el camí Ombria del Castell i manifesta tenir coneixement que l'Ajuntament ha paralitzat temporalment els treballs de tall de fusta corresponents a l'aprofitament de fusta que va autoritzar a l'abril de 2015 l'anterior director territorial.

"No n'hi ha prou en absolut amb una autorització de fa un any; això només era l'inici del procés però no permetia començar les obres", ha manifestat el secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Julià Álvaro. "Volem que aquest tipus de mesures servisquen de referència per al futur. Serem rigorosos amb el procediment i exigirem responsabilitats a qui no s'ajuste a la normativa que preserva el nostre patrimoni natural".

La resolució de la direcció territorial recorda que els plecs particulars de condicions tecnicofacultatives per a l'aprofitament de fusta es van rebre a la conselleria a primers de març, però es tenia coneixement que l'execució dels treballs ja havia començat sense la firma de l'acta de lliurament estipulada en els plecs, a part de no tenir la llicència preceptiva.

"Amb esperit de col·laboració i sense ànim de polemitzar amb l'Ajuntament de Serra", el secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, ha subratllat que la mesura adoptada "tracta de protegir tant l'arbratge com la fauna de la zona d'actuació en un parc natural tan important com és la Serra Calderona, de manera preventiva i abans dels danys produïts pogueren ser irreversibles".

La resolució afegeix que "ens trobem en dates pròximes al període de nidificació de les aus que habiten en el parc natural de Serra Calderona". L'empresa adjudicatària haurà de continuar, no obstant això, amb els treballs de retirada i condicionament de deixalles i llenya que es troben pendents d'executar.

Arxius relacionats