Audiència i Informació Pública

Editor de continguts

Projecte d'Ordre per la qual s'estableix el Programa de control i Eradicació de la Tuberculosi Caprina a la Comunitat Valenciana

Termini en informació pública, s'inicia el 3 d'octubre i finalitza el 25 d'octubre inclusivament, en compliment de l'article 133.2 de la Llei 39/2015,...