Informe de conjuntura i seguiment de la sequera 2019

Informes de cojuntura i seguiment de 2019

Informes de cojuntura i seguiment de 2019

CONJUNTURA AGRÀRIA I SEGUIMENT DE LA SEQUERA 2019

En este apartat es realitza una breu anàlisi sobre l'evolució de la meteorologia i la sequera, així com, la situació de les conques hidrogràfiques i l'evolució dels principals cultius de la Comunitat Valenciana en el mes corresponent.

 

  C.VALENCIANA ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA
Gener 2019
Febrer 2019    
Març 2019    
Abril 2019    
Maig 2019   *
Juny 2019
Juliol 2019    
Agost 2019    

* Document provisionalment en castellà