Audiència i Informació Pública

Processos Tancats

Borrador de Decret del Consell pel que es regula la creació del Consell Assessor de Pesca i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana

Termini d´audiència i informació pública, s'inicia el 19 d´abril i finalitza el 10 de maig inclusivament (15 dies hàbils), en compliment de l'article...

Proyecto de Orden de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se declara la reserva de fauna silvestre Pinos Altos, en el término municipal de Chelva

Plazo en información pública, se inicia el 19 de abril y finaliza el 10 de mayo inclusive (15 días hábiles), en cumplimiento del artículo 133.2 de la Ley...

Proyecto de Orden para la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales del sector de los productos de la pesca y de la acuicultura de la Comunitat Valenciana

Proyecto de Orden para la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales del sector de los productos de la pesca y de la acuicultura de la Comunitat Valenciana ...

Showing 1 - 5 of 29 results
Items per Page 5
of 6