Web Content Display

Estadístiques

Estadístiques agrícoles

Superfícies i produccions de la Comunitat Valenciana (Principals cultius)
(Les dades corresponents a anys anteriors estan disponibles a l'apartat Publicacions - Informes del Sector Agrari)

Superfícies de cultius per municipis
(Advertencia: La informació recollida a estos quadres es una estimació. No té caràcter d'estadística oficial)


Estadístiques ramaderes
(Les dades corresponents a anys anteriores estan disponibles a l'apartat Publicacions - Informes del Sector Agrari)

Estadístiques pesqueres
(Les dades corresponents a anys anteriors estan disponibles a l'apartat Publicacions - Informes del Sector Agrari)