Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Avantprojecte de Llei de la Generalitat de creació del Consell Agrari de la Comunitat Valenciana i participació de les organitzacions professionals agràries.

Termini en consulta pública fins al 3 de septembre de 2018 inclusivament, en compliment de l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del...

Projecte d’ordre de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que aprova les bases reguladores de les ajudes per a arbres monumentals o singulars

Projecte d’ordre de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que aprova les bases reguladores de les ajudes per a arbres...

Projecte d'orde de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural per la que s'establix el programa de control i erradicació de la tuberculosi caprina en la Comunitat Valenciana..ente, Cambio Climático y...

Projecte d'orde de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural per la que s'establix el programa de control i erradicació de la...

Mostrant 1 - 5 de 27 resultats
Articles per pàgina 5
de 6