PARTICIPACIÓ PÚBLICA

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

La participació en este procés no atorga per si mateixa la condició d'interessat d'acord amb normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú, ni dóna dret a resposta raonada de forma individualitzada, sinó a la seua consideració en l'informe final del procés de participació pública d'acord amb l'article 3 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, pel qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

PROJECTES EN FASE DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA