novetats

COL·LABORACIÓ AMB LA SUBSECRETARIA DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL PER AL SUBMINISTRAMENT DE D’INFORMACIÓ DE PREUS AGRARIS: PREUS EIXIDA DE MAGATZEM I PREUS EN ORIGEN

S'invita a empreses i professionals agraris que estiguen interessats a formar part de la xarxa d'unitats informadores de preus agraris de la Conselleria. Anunci Colaboració Annex 1 ...

Convocatoria de ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del PDR CV 2014-2020

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2017, del Director de la AVFGA por la que se convocan ayudas para el ejercicio 2017 a las inversiones en explotaciones...