Audiència i Informació Pública

Editor de continguts

Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana sobre protecció, benestar i tinença d'animals de companyia.

Termini en informació pública s'inicia el 14 de febrer i finalitza el 6 de març inclusivament (15 dies hàbils), en compliment de l'article 133.2 de la...